Monopoli

Monopoli

Monopoli määritellään markkinoiden kautta, kuten esimerkiksi tietyn maan myyjillä tai yrityksellä on monopoli, jossa hallitsee markkinoita kokonaan, sillä kilpailun puute puuttuu kokonaan. Kilpailun puuttuminen johtaa yleensä korkeaan hinnoitteluun, sillä monopolin omistajalla ei ole lainkaan saman tuotteen myyjiä tai valmistajia kilpailijana.

Tällaisten yritysten on katsottu olevan haitallisia, ja niitä valvotaankin erityisen tarkasti. Kun kilpailu samanlaisten yritysten välillä puuttuu, ei kehitystä tapahdu samalla tavalla ja sen katsotaankin olevan aika tehotonta. Luonnollinen monopoli muodostuu tilanteissa, joissa yksi tuottaja pystyy toimimaan niin tehokkaasti, että muiden ei kannata tulla samoille markkinoille. Tällainen yritys on Suomessa, esimerkiksi alkoholia myyvä yritys, Alko. Alkolla on yksinoikeus myydä tietyn prosentin suuruisia juomia. Yritys, voi omistaa myös yksinoikeudella tuotteeseensa oikeudet, esimerkiksi patentoimalla sen. Suomessa jaetaan patentteja vuosittain 1000-2000 kappaletta, joka mahdollistaa monopolin yleistymisen. Tv- ja radioverkoilla, sähkölaitoksilla ja vesilaitoksilla toimii myös monopoli, mutta ne ovat yleensä kuntien omistamia valtion monopoleja. Tv- ja radiokanavien monopoli, ei ole niin yleistä, sillä Suomessa on mahdollista kuunnella ja katsella myös ulkomaisia kanavia. Lakisääteinen monopoli taas, on hieman erilainen, siinä valtio voi rajoittaa yrityksiä ja markkinoita lakisäännöksillä. Valtio voi näin siis harjoittaa omaa monopoli toimintaansa. Valtion omistuksessa on Suomessa useita monopoli yrityksiä, kuten Vr on valtion omistama yritys, joka harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennöintiä omistamillaan radoilla. Vr on niin vahva, että muilla toimijoilla, ei olisi mahdollisuutta pärjätä tätä vastaan mitenkään. Valtion omistama Finavia, on myös valtion liikelaitos, joka kilpailijoiden puutteessa on saanut oman monopolin aikaiseksi. Tavalliset monopolit joutuvat reagoimaan kilpailijoihinsa parantamalla toimintaansa, mutta lakisääteiset monopolit taas, yrittävät kaikin tavoin estää kilpailun vetoamalla lainsäädäntöön. Tämä taas lisää kustannuksia, sillä monopolin omaava yritys, joutuu puolustamaan rahallisesti omaa monopoliaan pysyäkseen hallitsijana. Yritykset saattavat lyöttäytyä yhteen, tavoitteena hankkiakseen monopolin, tällöin puhutaan kartellista. Kartellit, ovat kiellettyjä useissa maissa, johtuen siitä, että maan asema kärsii taloudellisesti kilpailun rajoittamisesta. Kartellista voi saada sakot, mutta ne ovat yleensä suhteellisen pieniä, Suomen lainsäädännössä on armahdussäännös, joka tarkoittaa, että kartellin viranomaisille tai valvojille ilmiantanut, säilyy täysin sakoitta tai saa pienemmän tuomion. Suomessa sähkö kartellin on ilmiantanut Siemens. Sähkökartellissa olivat tuolloin ABB, Siemens, Areva, Hitachi, Fuji ja Toshiba. Puolet sakoista sai ABB, koko sakko summa oli 68 miljoonaa. Suomessa pisin ja suurin kartelli oikeudenkäynti on ollut asfalttikartellioikeudenkäynti, jossa 4 eri asfaltti yritystä, ovat syytteissä kartellista. Kartelleilla on kuitenkin tapana hajota, sillä jokainen yritys haluaa itse hyötyä aina enemmän, kartellin tarkoitus kuitenkin on, hintatason määrittäminen yhdessä, sekä muun kilpailun tukahduttaminen.

Veikkaus, Suomen haitallisin monopoli?

Veikkaus on syntynyt vuonna 2017, sitä ennen oli RAY sekä Fintoto. Näiden kahden yhdistymisen myötä, syntyi Veikkaus Oy. Veikkaus tuottaa rahapelejä, ja hallinnoi peliautomaatteja täysin yksinoikeudella ja monopoli on valtiolla, joka valvoo ja säätelee sen toimintaa. Veikkauksen tuotto menee sosiaali-sekä terveysjärjestöjen avustamiseen. Veikkauksen katsotaan kuitenkin olevan haitallinen, sillä se myy haitallisia ja riippuvuutta aiheuttavia tuotteita. Peliongelmat ja uhkapelaaminen, ovat lisääntyneet vuosien aikana. Kuitenkaan yritys ei tarjoa tähän apua, vaan sen katsotaan enemmänkin aiheuttavan sitä lisää. Vaikka nykyisin peliautomaateissa on ikärajat, se tavoittaa mainonnallaan kuitenkin alaikäiset ja lisää näin tietoisuutta ja riskiä peliriippuvuuteen.

Veikkaus, Suomen haitallisin monopoli
Veikkaus, Suomen haitallisin monopoli

Vaikka Suomen valtio yleensä puuttuu kansalaisten terveyteen ja ongelmiin hyvin nopeasti, kuitenkin Veikkaus, on yritys, jolla ei tunnu olevan sääntöjä laisinkaan. Veikkauksen mainontaan törmää jokapäiväisessä elämässä, mainoksia tulee kotiin, pelejä mainostetaan televisiossa, sekä kaupoissa ja useissa kahviloissa on rahapeliautomaatteja.

© 2021 Doorway Games